RUD - Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2023

Zadejte název hledané obce:


Název obce Dle predikce MF z 09/2022
Celkem: -
1211 - daň z přidané hodnoty -
1121 - daň z příjmu právnických osob -
111 - daně z příjmů fyzických osob -
1111 - DPFO placená plátci (ze závislé činnosti) -
1112 - DPFO placená poplatníky (z přiznání)
1113 - DPFO vybíraná srážkou
1111 - DPFO placená plátci (zaměstnanci) -

Vysvětlivky:
MF – Ministerstvo financí;   DPFO – daň z příjmu fyzických osob


Kritéria pro stanovení procentního podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů: Počet Za jednotku
počet obyvatel: ___________ ___________
výměra katastrálního území obce [ha]: ___________ ___________
počet zaměstnanců: ___________ ___________
počet dětí a žáků navštěvující základní a mateřskou školu zřizovanou obcí: ___________ ___________
násobky postupných přechodů podle počtu obyvatel: ___________ ___________

Vyčíslit možné daňové příjmy obce pro příští rok je s ohledem na nejisté ekonomické i jiné okolnosti v roce 2023 značně obtížné. Při stanovení alespoň orientačních hodnot slouží predikce Ministerstva financí ze srpna 2022.

Aktuální schéma RUD se řídí Zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění pozdějších předpisů. Základní rozdělení je patrné z tohoto diagramu.

Do výsledného objemu vybraných a následně přerozdělených sdílených daní se může jak pozitivně tak i negativně zapsat mnoho faktorů. Např. případné znovuobnovení kompenzačního bonusu, vliv inflace, dopad pandemie, problémy velkých podniků i drobných podnikatelů, případné oživení ekonomiky po konci pandemie.

Novinkou  letošní kalkulačky je stanovení části RUD na jednotku ukazatele – tj. na jednoho občana, hektar katastrální výměry, jednoho zaměstnance a jednoho žáka v MŠ a ZŠ. Údaje jsou zaokrouhlené, proto jejich zpětný propočet nemusí přesně odpovídat celkové predikci v první tabulce.  Údaje naleznete v druhé tabulce této stránky.

Při přípravě rozpočtu doporučujeme přihlédnout i k rozpočtovým údajům vaší obce na portálu https://monitor.statnipokladna.cz/. A také k tzv. rozpočtové odpovědnosti https://monitor.statnipokladna.cz/.

 


Sdružení místních samospráv ČR, z.s.; Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné; IČO: 75130165; www.smscr.cz